Shopping Cart

No products in the cart.

ความเสียหายของสินค้าและอุปกรณ์ ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

 1. อุปกรณ์ชำรุด, แตก, หัก, บุบ, ไหม้, บิ่น, งอ, เบี้ยว, ร้าว, หล่น, ทะลุหรือมีรอยขูดขีดที่แผงวงจร หรือ อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เช่น จอ, Body เครื่อง, ปุ่มกดต่างๆ ทางบริษัทฯ จะถือว่า สิ้นสุดการรับประกันในทันที
 2. ความเสียหายที่เกิดจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) หรือ จากแมลงและสัตว์ต่างๆ ทางบริษัทฯ จะถือว่า สิ้นสุดการรับประกันในทันที
 3. ความเสียหายที่สืบเนื่องมาจากการนำอุปกรณ์อื่นๆ มาต่อพ่วง, ซ่อมแซม หรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง หรือการใช้อะไหล่อื่นทดแทน ทางบริษัทฯ จะถือว่า สิ้นสุดการรับประกันในทันที
 4. ความเสียหายของโปรแกรม หรือข้อมูลใดๆ บนฮาร์ดดิสก์ (ผู้ใช้งานควรสำรองข้อมูล (Back up) ที่สำคัญก่อนส่งซ่อม เพราะอาจเสียหายระหว่างการส่งซ่อม)
 5. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง คราบกาว คราบออกไซด์ คราบน้ำ คราบมูลสัตว์ รอยสนิม PCB มีลายวงจรขาด เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกันในทันที
 6. สภาพภายนอกของสินค้า เช่น สี, รอยขีดข่วน, ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน
 7. สินค้าประเภท หมึกเติมเครื่องพิมพ์ ตลับหมึกทุกประเภท หากกล่องบรรจุภัณฑ์มีสภาพไม่สมบูรณ์ มีการแกะ ฉีก แตกต่างจากสภาพเดิมก่อนส่งสินค้า ที่มีสภาพไม่พร้อมต่อการขาย จะไม่สามารถรับคืนสินค้าได้
 8. สินค้าประเภท Smartphone และ Tablet จะไม่สามารถคืนได้ ในกรณีที่ตัวเครื่องทำการแก้ไขดัดแปลงซอฟท์แวร์ (Jailbreak, Root, ลงแอพพลิเคชั่นใดๆ ที่เป็นการปลดล็อกตัวเครื่อง)
 9. สินค้าประเภท Flash drive, HDD, External, มัลติมีเดียการ์ด หรือ สินค้าประเภทที่ไม่มี Sticker รับประกันติดที่ตัวสินค้า ลูกค้าจะต้องนำใบเสร็จมายืนยันกับ ทางบริษัทฯ โดยสินค้าต้องมีสติ๊กเกอร์ และหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No……) ของทางบริษัทฯและ Supplier รวมทั้ง Serial ต่างประเทศติดอยู่ หากมีรอย ชำรุด, ฉีกขาด, รอยเลือนหรือจางหาย, หลุดหาย, หรือมีการแก้ไขตามที่ระบุ ในสติ๊กเกอร์รับประกันที่ติดบน ตัวสินค้าถือว่าสิ้นสุดการรับประกันในทันที
 10. สินค้าประเภท คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ทั้งที่เป็นแผ่นโปรแกรม หรือ แบบดาวน์โหลด จะเป็นสินค้าที่ไม่สามารถคืนได้
 11. สินค้าประเภท PRINTER ที่ซื้อแล้วจะไม่รับคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น โดยลูกค้าสามารถส่งสินค้าเข้าศูนย์บริการได้
 12. สินค้าประเภทจอ (LCD LED Monitor, Notebook, Desktop, Tablet และ Smart Phone หากเกิดจุด Dead pixel(ดอท) โดยมี 4 จุด ขึ้นไป จะรับประกันภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่รับสินค้า หากเกินระยะเวลาดังกล่าว การรับประกันจะเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ผลิตสินค้านั้นๆ ในทันที
 13. ทางเราขอปฎิเสธการรับคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความไม่พึงพอใจในสินค้า แต่สินค้าได้ถูกแกะกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือนำไปใช้งานแล้ว
 14. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า